Privacybeleid

Privacybeleid van de Stichting Vrienden van Zonnehuisgroep Amstelland.

Wij nemen uw privacy zeer serieus en behandelen uw gegevens daarom uiterst zorgvuldig. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, verwerken wij in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens. Wij verwerken de door u bij aanmelding of via de website verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • De registratie van u als donateur, vriend of sponsor
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het verzenden van informatiemateriaal en nieuwsbrieven
 • Om u te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren
 • Om u te informeren over onze activiteiten
 • Het uitvoeren van data-analyses en klanttevredenheidsonderzoeken
 • Om te voldoen aan de wettelijke vereisten voor onze financiële administratie

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken alleen die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de bovenstaande doeleinden. De persoonsgegevens die wij verwerken, zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Titulatuur
 • Adres en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer wanneer u zich bij ons aanmeldt indien u Vriend/Sponsor wordt bij de Vriendenstichting

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Stichting Vrienden van Zonnehuisgroep Amstelland zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is voor de uitvoering van de hierboven genoemde doeleinden.

Onze bewaartermijnen zijn:

 • Wanneer u ons toestemming heeft gegeven om u via post en/of e-mail op de hoogte te houden van onze activiteiten, bewaren wij uw gegevens tot u zich afmeldt.
 • Als u Vriend/Donateur/Sponsor bent geworden van de Vriendenstichting bewaren wij uw naw-gegevens tot twee jaar na opzegging van uw Vriendschap. Uw financiële gegevens bewaren wij conform de wettelijke fiscale bewaartermijnen.

Delen wij uw persoonsgegevens met anderen?

Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor onze dienstverlening aan u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden.

Gebruiken wij cookies op onze website, en zo ja, waarvoor?

Ja, maar wij gebruiken alleen functionele en analytische cookies op onze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone bij het eerste bezoek aan onze website. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt en helpen om de effectiviteit en het gebruiksgemak van de website te verbeteren. Een cookie kan geen virussen verspreiden. Lees hier meer over het gebruik van cookies op deze website.

Hoe kunt u uw gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Stuur daarvoor een verzoek naar Stichting Vrienden van ZHGA, p/a Dorpsstraat 30, 1191 BK Ouderkerk a/d Amstel of via onze contactformulier. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Zijn uw gegevens goed beveiligd?

Ja, conform de eisen in de Algemene verordening gegevensbescherming dragen wij zorg voor een adequaat en passend niveau van beveiliging om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via ons contactformulier.

Kunnen wij ons privacyreglement wijzigen?

Ja, wij behouden ons het recht voor dit privacyreglement te wijzigen. Wij zullen u hiervan uiteraard op de hoogte brengen via onze website.