De Vriendenstichting heeft de ANBI-status

ANBI-statusDe Stichting Vrienden van Zonnehuisgroep Amstelland heeft sinds 1 januari 2011 de ANBI-status verkregen van de Belastingdienst.

Wat is een ANBI?

Gegevens ontleend aan de belastingdienst:
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Voorwaarden ANBI

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Er gelden bijvoorbeeld voorwaarden voor:

  • inzet voor het algemeen belang (minimaal 90%)
  • het vermogen van de instelling
  • de beloning van bestuurders
  • de integriteit de instelling, bestuurders, managers en gezichtsbepalende personen

Welke belastingvoordelen heeft een ANBI?

Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de instelling geen schenkbelasting te betalen. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Stiching Vrienden registratie belastingdienst

Wilt u onze registratie bij de Belastingdienst bekijken? Klik daarvoor op onderstaande link om naar de pagina ‘Programma ANBI opzoeken’ van de Belastingdienst te gaan. Vul vervolgens bij Instelling “Zonnehuis” in en bij vestigingsplaats “Amstelveen“.

Belastingdienst.nl – Programma ANBI opzoeken →→