Wilt u de Vriendenstichting opnemen in uw testament?

De Stichting Vrienden van Zonnehuisgroep Amstelland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.

Indien men de Stichting Vrienden van Zonnehuisgroep Amstelland een legaat wil nalaten, dient in de laatste wilsbeschikking de volgende regel opgenomen te worden:

“Ik legateer, vrij van rechten en kosten, aan de Stichting Vrienden van Zonnehuisgroep Amstelland te Amstelveen een som groot ………….euro”.

Voor eventuele nadere inlichtingen kunt u terecht bij een notaris.

ANBI-status

Wat is een ANBI?

Gegevens ontleend aan de belastingdienst:
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.