Donaties

Draagt u één van de woonzorgcentra van Zonnehuisgroep Amstelland een warm hart toe? Dan kunt u het werk van de vriendenstichting steunen met een gift op ons bankrekeningnummer NL75RABO0372302262 t.n.v. St. Vrienden van ZHGA te Amstelveen. Vermeld hierbij eventueel voor welk verzorgingshuis uw gift bestemd is.

U of iemand in uw familie of omgeving kan donateur worden en zo “De Vrienden” helpen hun doelstelling te bereiken. Dat kan door een machtiging van een periodieke overschrijving naar onze bankrekening te deponeren bij de receptie van het verzorgingshuis, of te zenden aan de penningmeester. Deze is hier te downloaden (Incassoformulier). Maar een eenmalige schenking is uiteraard ook welkom!

U kunt ook het donateursformulier op deze website invullen.