Over de Vriendenstichting

Doelstelling

Ieder zorgcentrum krijgt een budget om de kosten te betalen van personeel, activiteiten, maaltijden en dergelijke. Daarnaast zijn er zaken ten behoeve van de bewoners die een zorgcentrum wel nodig vindt, maar die niet uit het beschikbare budget kunnen worden betaald. In deze gevallen kan de Stichting Vrienden van Zonnehuisgroep Amstelland een helpende hand bieden. De doelstelling van de Stichting is kort gezegd het verder veraangenamen van het wonen in een zorgcentrum door het financieel mogelijk maken van extra activiteiten of voorzieningen. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door giften en donaties.

Projecten

De Vriendenstichting heeft al vele projecten (mede) mogelijk gemaakt. Om u een indruk te geven, een aantal voorbeelden:

 • lustrumactiviteiten
 • uitjes met bewoners
 • renovatie van een kapsalon
 • aanschaf van grootletterboeken
 • aanschaf van tuinbankjes
 • geste voor vrijwilligers op dag van de verpleging en met de feestdagen
 • aanschaf van een rolstoelbus
 • aanschaf van de Paro zeehond en fietslabyrint
 • individuele voordeur bestickering

Werkwijze

Het vermogen van de stichting wordt beheerd door het bestuur, waarbij de bedragen per zorglocatie geoormerkt zijn. Dit biedt de mogelijkheid voor de schenker om zijn/haar bijdrage ten goede te laten komen van een specifieke locatie. Om transparant te zijn ten aanzien van de honorering van gelden, wordt het volgende beleid gehanteerd:

 1. van het geoormerkte vermogen wordt jaarlijks circa 5% uitgegeven, tenzij er sprake is van nieuwbouw/verbouw of een donatie met een specifiek doel/termijn is verstrekt
 2. verzoeken kunnen worden ingediend voor een budget tot 3 jaar vooruit (ofwel max. 15%)
 3. het bedrag dient ten goede te komen aan bewoners en vrijwilligers
 4. het benodigde bedrag behoort niet uit het reguliere zorgbudget te worden gefinancieerd, maar is een extra activiteit of aanschaf
 5. per aanvraag wordt 50% van het bedrag gehonoreerd, de andere 50% dient te worden bijeengebracht middels activiteiten, externe bijdragen of sponsoring
 6. het bestuur raadpleegt adviseurs, RvB en/of locatiemanagers bij haar besluitvorming

Wilt u een verzoek doen om een wens of behoefte van bewoners of vrijwilligers in te willigen? Of heeft u een idee om vrijwilligers in het zonnetje te zetten? Stuur dan een gemotiveerde aanvraag incl. kostenoverzicht naar info@vriendenvanzhga.nl.