Geschiedenis van de Vriendenstichting

1980: Oprichting eerste Vriendenstichting

Op 19 september 1980 is de eerste voorloper van de huidige Vriendenstichting opgericht: Stichting Steunfonds Theresia Rustoord.

1999: Fusie twee vriendenstichtingen

Op 1 april 1999 zijn de Stichting Steunfonds Theresia Rustoord en de Stichting “Vrienden van de Luwte” gefuseerd tot één vriendenstichting: de Stichting Vrienden van “de Lange Brug”. Deze fusie kwam tot stand, omdat de twee verzorgingshuizen dezelfde directie kregen, waardoor een gezamenlijke vriendenstichting efficiënter kon functioneren.

2005: Nieuw bestuur

Sinds 2004 is het bestuur zoekende geweest naar nieuwe bestuursleden om hen op te volgen. Het bestuur heeft oud-Rotaract lid Vincent van Driel benaderd na een succesvol project voor De Luwte: de renovatie van de kapsalon. Van Driel heeft een nieuw bestuur gevormd en op 22 september 2005 officieel het stokje overgenomen.

2006: Naamswijziging

De wens van het oude bestuur was, dat de gelden van de stichting uitsluitend aangewend zouden worden voor de verzorgingshuizen waarvoor het geld was verworven. Om dit te benadrukken is op 16 februari 2006 de naam gewijzigd in Stichting Vrienden van Theresia & De Luwte.

2011: Oprichting centrale Vriendenstichting

Op 1 juni 2011 is de stichting gefuseerd met de Stichting Vrienden van het Zonnehuis tot de nieuwe (centrale) Stichting Vrienden van Zonnehuisgroep Amstelland. Hierdoor verwacht het bestuur meer donateurs te werven en activiteiten te kunnen ontplooien. Beschikbare gelden worden geoormerkt voor het huis waarvoor het ooit is verworven. Ook donateurs behouden de mogelijkheid om voor een specifiek verzorgingshuis of doel een donatie te doen.

2011: ANBI-status toegewezen

In 2010 heeft het bestuur de ANBI-status aangevraagd, die per 1 januari 2011 is toegewezen. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Bovendien mogen donateurs van een ANBI hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.