Jaarverslagen

Om zoveel mogelijk inzicht tegen in de activiteiten en besteding van gelden van de Vriendenstichting, kunt u hier onze jaarverslagen downloaden en bekijken.