ParkGolf 2013 fotos

Actie voor nieuwe bus De Luwte

Sinds afgelopen najaar is de Vriendenstichting in samenwerking met locatiemanager Nico Groot van De Luwte druk bezig om de financiële middelen bijeen te krijgen ten behoeve van de noodzakelijke vervanging van de Taxibus.

Stichting ParkGolf in Amstelveen heeft reeds toegezegd, dat de gehele opbrengst van haar komende toernooi op 13 september ten bate van dit goede doel zal komen! Verder zijn al enkele andere organisaties benaderd voor sponsoring en zijn diverse activiteiten in voorbereiding. De Vriendenstichting staat ook garant voor een gedeelte van het benodigde bedrag, maar is nog naarstig op zoek naar donateurs en sponsors.

Nico Groot licht het project toe:

“Wij willen het leven van onze bewoners zo aangenaam mogelijk maken. Vanzelfsprekend gebeurt dit vanuit het reguliere AWBZ-budget. Maar we zouden  nog veel meer willen doen voor onze bewoners. Elke dag weer de uitdaging: “Hoe kunnen wij hun welzijn zo optimaal mogelijk maken? “

Thans beschikken wij over een oude Servicebus waarmee we vaak uitstapjes voor onze bewoners organiseren. Daarnaast rijdt deze  bus bijvoorbeeld  twee keer per week naar het Stadshart (winkelen), op zondag naar de kerk en daarnaast wordt de bus als taxi voor bewoners ingezet.

De huidige populatie maakt dat de  behoefte aan individuele ritten en groepsuitstapjes enorm is toegenomen. Zoals u wellicht weet is De Luwte sinds medio vorig jaar (2011) gehuisvest in een nieuw gebouw aan het Wimbledonpark. De “oude” Luwte fungeerde  alleen als verzorgingshuis; nu zijn er 60 zorgappartementen en 48 plaatsen kleinschalig wonen, verpleeghuiszorg voor mensen met dementie. Die diversiteit vereist meer maatwerk.

Dit heeft ertoe geleid dat wij ons gaande het jaar geheroriënteerd hebben op het vervoer. Het aantal ritten zal op korte termijn drastisch gaan toenemen. Individuele ritten, zoals het bezoek aan partner, familieleden en vrienden, het bijwonen van activiteiten als dopen, afzwemmen en optredens van kleinkinderen, bezoek aan de oude werkplek en daarnaast groepsactiviteiten als bezoek aan Madurodam, Scheepvaartmuseum of bezoek aan bos of strand. Kortom, een scala aan wensen die we graag in vervulling zouden willen laten gaan.

De huidige bus die we hebben is sterk verouderd en komt volgend jaar (2012) zeker niet door de APK. Deze gedachte benauwt ons en maakt dat wij genoodzaakt zijn zo snel mogelijk financiële middelen te genereren om een nieuwe bus aan te schaffen.

De bus wordt gereden door vrijwilligers die zich vaak al jarenlang met veel enthousiasme inzetten voor het busvervoer. Bovendien hebben wij moeten constateren dat, mede door de veranderde populatie, de huidige bus helaas niet flexibel is in te delen. Steeds vaker zijn het juist bewoners in een rolstoel die gebruik willen maken van de bus. Onze wens is een bus die op het ene moment plaats biedt aan 3 bewoners in een rolstoel met 3 begeleiders en op het andere moment (bijvoorbeeld bij uitstapjes) plaats biedt aan 4 lopende bewoners en 4 begeleiders. Om die reden is de ideale bus voor ons een bus met een railsysteem waarin zowel rolstoelen als losse banken, naast enkele opklapbare zitjes, geplaatst kunnen worden.

Wij hebben een Mercedes Sprinter voor ogen. Met dit merk en dit type bus hebben wij tot nu toe uitstekende ervaring opgedaan. Het is ons bekend dat het Zonnehuis Amstelveen en het Zonnehuis Westwijk en dientengevolge ook het Zonnehof Bovenkerk, nog elke dag ontzettend blij zijn met de Mercedes Sprinter rolstoelbus (uiteindelijk 2 bussen!) die dankzij het eerste fantastische Park Golf Amstelveen in 2009 kon worden gerealiseerd. Deze via firma Tribus aangepaste Mercedes Sprinter biedt de gebruikers en de chauffeurs heel veel comfort.

De aanschafprijs van de bus is ruim € 65.000,= inclusief BTW en exclusief BPM. Wij zijn er hierbij van uit gegaan dat de BPM kan worden teruggevorderd. De Luwte is niet in staat om zo’n bedrag zelf op te brengen.

Ter informatie: bewoners betalen een kleine vergoeding om bij te dragen in de brandstofkosten. De exploitatie van de bus (belasting, verzekerings- en onderhoudskosten) komt voor rekening van De Luwte.

Daarom doen wij nu een beroep op u ten behoeve van de aanschaf van nieuwe rolstoelbus voor De Luwte!”