Nieuwe voorziening voor jonge mensen met dementie in De Luwte

Dagbesteding dementieDagbesteding voor jonge mensen met dementie: Andrea Witteveen nam het initiatief voor deze zeer gewenste voorziening in Amstelveen.

Om hen te helpen maximaal te kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij ontwikkelde Andrea Witteveen met haar collega’s een maatwerk programma voor jonge mensen met dementie. De dagbesteding geeft cliënten keuzevrijheid en volop mogelijkheden om deel te nemen aan activiteiten ‘buiten’, zoals koken in een kookstudio en sporten in een sportschool. Ook mantelzorgers worden ondersteund.

Expertise
Deskundigen zoals de specialist ouderengeneeskunde, de 
psycholoog en fysiotherapeut zijn betrokken bij de dagbesteding. Zij kunnen op consultbasis in overleg met de eigen huisarts worden ingezet. “Binnen Zonnehuisgroep Amstelland hebben wij een enorme expertise ten aanzien van dementie,” vertelt Andrea, “en die hebben wij gebruikt om een programma te ontwikkelen dat specifiek aansluit op de behoeften en wensen van deze groep. We zijn bovendien aangesloten bij het Landelijk Kenniscentrum Jonge Mensen met Dementie en ook bij de regionale projectgroep waarin verschillende organisaties samenwerken en zich inzetten voor deze doelgroep.” Het gaat echter om meer dan een professionele aanpak: “Liefdevolle aandacht van onze begeleiders, gezelligheid en contact met lotgenoten is minstens zo belangrijk,” vindt Andrea. “Het is belangrijk dat mensen zichzelf kunnen zijn.”

Deelname aan de dagbesteding kan met een Wmo-indicatie (via de gemeente) of Wlz-indicatie (dit kan via www.ciz.nl).