Logo Stichting Vrienden van Zonnehuisgroep Amstelland

Gezocht: enhousiaste bestuursleden

Het huidige bestuur (momenteel bestaande uit 4 leden) is op zoek naar nieuwe enthousiaste bestuursleden, die willen helpen om de doelstellingen van de Vriendenstichting te verwezenlijken. Onze voorkeur gaat uit naar familieleden of vrienden van bewoners in één van de zorginstellingen van de Zonnehuisgroep Amstelland. Voor iedere locatie van ZHGA zoeken wij een afgevaardigde, die met enige regelmaat de locatie bezoekt en contact onderhoudt met de locatiemanager en activiteitenbegeleider.

De tijdsinvestering is vrij laag; het bestuur komt slechts enkele keren per jaar bijeen, veel zaken worden via email gecommuniceerd.

Wilt u helpen om het leven van de bewoners van één van de locaties van ZHGA nog aangenamer te maken? Stuur dan een mailtje naar info@vriendenvanzhga.nl en wellicht wordt u ons nieuwe bestuurslid!