Home

Foto gelukkige bewonerDe Stichting Vrienden van Zonnehuisgroep Amstelland wil het leven van bewoners in het zorgcentrum aangenamer maken. De doelstelling van de Vriendenstichting is: tegemoet komen aan wensen en behoeftes die niet betaald kunnen worden uit het reguliere, steeds krapper wordende zorgbudget. U kunt hierbij denken aan een financiële bijdrage aan uitstapjes of de aanschaf van apparatuur.

U of iemand in uw familie of omgeving kan donateur worden en zo “De Vrienden” helpen hun doelstelling te bereiken.

Comments are closed.